DE OPWARMING


LANDSCHAP KLIMAATVERANDERING ACTIE

 

‘Sunshine II’ Tina Gillen
15 november - 15 december
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
De Lange zaal

Ingang via Blindestraat 35
2000 Antwerpen

Open dinsdag, woensdag en vrijdag 11 - 17 u
donderdag 11 - 19 u, zaterdag 14 - 18 u


Jeroen Laureyns, Pat Harris, Tina Gillen, Ellen de Meutter, Tine Colen, Bruno Van Dijck, Frank Agsteribbe, Leo Copers, Brecht Koelman, Anne Ausloos, Willem Boel, Gideon Kiefer, Bert Danckaert, Geert Goiris, Viktoria Parvanova, Nils Verkaeren, Priscilla Gila, Dawid Wojtalewicz, Jens Milonton, Greg van Staey

De tentoonstelling ‘de opwarming’ is het sluitstuk van een onderzoeksproject van vijf docenten schilderkunst aan de Antwerpse Academie (Bruno Van Dijck, Tina Gillen, Ellen De Meutter, Pat Harris, Tine Colen) en één kunstcriticus (Jeroen Laureyns). Ruim twee jaar geleden begonnen zij samen met een aantal studenten schilderkunst het boek 'No Time' van Noami Klein te lezen en onderzochten het verband tussen hun manier om vandaag het landschap voor te stellen en de bredere problematiek van de klimaatopwarming. Vanuit de gezamenlijke lectuur van Kleins boek groeide een hechte verbondenheid tussen docenten en studenten en het besef van de verantwoordelijkheid om tevens in eigen werk te zoeken naar een stellingname. Voor deze tentoonstelling werden, naast de leden van deze onderzoeksgroep, ook externe kunstenaars uitgenodigd. In plaats van de voor de hand liggende tentoonstellingscatalogus koos men voor twee extra bijlagen in 100 % EXPO en H ART. Bij de beelden schreef Jeroen Laureyns korte teksten over het verband tussen de artistieke interpretatie van het landschap en de klimaatopwarming. Daarnaast stelden de 'NO TIMERS' een manifest op waarin ze voorstellen formuleren voor een klimaatvriendelijke toekomst.
Die voorstellen gaan van zeer concreet en lokaal, naar meer algemeen en globaal.
Beide publicaties zijn beschikbaar als tentoonstellingsgids.
Tot slot lanceren de onderzoekers een oproep aan bestuurders, docenten en studenten van de AP Hogeschool om op korte termijn een globaal klimaatplan voor de Hogeschool uit te werken.

Laat ons blijven geloven in een stralende C02-arme toekomst!

‘Vloed 2030’ Bruno Van Dijck

Jeroen Laureyns schreef over mijn schilderijen in deze tentoonstelling het volgende: Bruno Van Dijck neemt als openluchtschilder in de 21ste eeuw een uitzonderlijke positie in door zo consequent naar directe waarneming in het landschap te werken. Hij zet zijn schilderezel bij voorkeur neer in grijze kunstlandschappen (Cap Gris-Nez, Wales, Schotland maar ook het Verdronken Land van Saeftinghe) om daar op kleine paneeltjes zijn impressies van voortdurende veranderende kleur en licht van zee en lucht te schilderen. De schrijnen waarin deze panelen op een tentoonstelling gepresenteerd worden versterken de melancholie zo eigen aan die oorspronkelijke grijze kustlandschappen. Ze zijn ook een uiting van een scherp en persoonlijk bewustzijn van de klimaatcatastrofe die deze plekken en ons mogelijk te wachten staat. Zo worden de reeksen een relikwie, een dierbare herinnering aan een gekoesterde maar drastisch gehavende kust. In zijn meest recente werken gaat hij nog een stap verder door de olieverfpanelen van Saeftinghe doormidden te zagen ter hoogt van de te verwachten vloedlijn.

Dit kan u hier bekijken:


Naast zes panelen van het Verdronken land van Saeftinghe toon ik een reeks geschilderd op het Schotse eiland Mull. De originele partituur ‘Elegie voor het verdronken land’, een pianowerk van Frank Agsteribbe, waarop ik een grafische toevoeging heb aangebracht maakt ook deel uit van de tentoonstelling.

Op zaterdag 2 en 9 december zal Bruno Van Dijck zelf aanwezig zijn op de tentoonstellingDEBAT donderdag 23 november 19.30 u.Naar aanleiding van de tentoonstelling wordt een debat georganiseerd rond kunst(opleiding) en ecologie.

Het gesprek draait rond twee vragen: ‘Hoe geef je als kunstenaar vorm aan je ecologisch engagement? Kunstpraktijk als probleemstelling, als engagement, als getuigenis, als actie…’, en Hoe kan een kunstcampus zich inspireren op deze ecologische artistieke praktijk? Hoe krijgt duurzaamheid vorm in een (historisch) gebouwencomplex en in een opleiding?’
Het panel bestaat uit Jeroen Laureyns (moderator, docent LUCA), Johan Pas (hoofd School of Arts Academie), Nils Verkaeren en Victoria Parvanova (studenten), Tina Gillen en Geert Goiris (kunstenaars), Erwin Samson (algemeen beheerder AP Hogeschool), Dirk De Cuyper (directeur patrimonium AP Hogeschool),


Carla Uwents (duurzaamheidscoördinator UA), Jo Meers (docent architectuur UA) en Orphee Mariën (Greentrack Antwerpen).

 

 

 WEBDESIGN Auslooddesign