PUBLICATIES

Landschap (1997)
bijdragen van Eric De Smedt, Bert Popelier en Stefaan van den Bremt
Miniaturen Schrijnen Triptieken (1999)
essay van Fred van Leeuwen
Genius Loci (2002)
gesigneerd en genummerd op 300 exemplaren
essay van Fred van Leeuwen
Van dingen die daar zijn (2004)
gesigneerd (dichter en schilder) en genummerd op 400 exemplaren
11 gedichten van Stefaan van den Bremt en essay van Bart Stouten
Genius loci - topografische resonanties en picturale praktijk (2011)
kunstenaarsboek naar een concept van Nico Dockx
gesigneerd en genummerd op 400 exemplaren
eigen tekst naar aanleiding van doctoraatsonderzoek

BIJZONDERE OPLAGEN

Miniaturen Schrijnen Triptieken: uitgeput
 
Van dingen die daar zijn
gesigneerd door beide auteurs en genummerd op 30 exemplaren
originele ets (droge naald) gesigneerd en genummerd op 30 exemplaren
 
 
Genius loci - topografische resonanties en picturale praktijk (2011)
met een originele ets (droge naald) gesigneerd en genummerd op 60 exemplaren

Wie een publicatie wil ontvangen kan contact opnemen via email.
 

 WEBDESIGN david.ausloos@pandora.be