Atelier / 1984 / droge naald / 28,4 x 37 cm

 

Kunst op papier
Aanwinsten 1996 - 2008 / Verworven onder directeur Ronald de
Leeuw

24.06.08 – 12.10.08 / opening 22 juni om 15.00 uur

Met de zomertentoonstelling Kunst op papier toont het Rijksmuseum Maastricht een selectie van tekeningen, prenten en foto's die onder directeur Ronald de Leeuw voor het Rijksmuseum Amsterdam werden verworven. Uit de bijna 15.000 aanwinsten wordt een spannende selectie getoond van kunst op papier van de late Middeleeuwen tot de late twintigste eeuw, met daarbinnen een excursie naar Japan.

De tentoonstelling begint met prenten van laatmiddeleeuwse kunstenaars die we alleen door hun monogram kennen, zoals de fascinerende 'Meester W met de sleutel'. Maar ook grote namen zoals Lucas Cranach, Lucas van Leyden, Albrecht Dürer, en Hendrick Goltzius zijn ruimschoots vertegenwoordigd. 

Via de Italiaanse Renaissance, de Duitse negentiende eeuw en de internationale fotografie van de 19de en 20ste eeuw vervolgt Kunst op Papier zijn weg door de kunstgeschiedenis tot diep in de 20ste eeuw. De bezoeker kan hierdoor vanaf Constant, Carel Visser en Ger van Elk door de museumzalen letterlijk terugkijken op zes eeuwen kunst op papier.

Naast prenten en tekeningen zijn er ook foto's te zien van Brassaï, Bill Brandt en Robert Capa uit de jaren dertig. Nieuw voor het Rijksmuseum was de laatste jaren het verzamelen van Nederlandse kunst uit de tweede helft van de twintigste eeuw, waarvan het een representatief overzicht wil opbouwen. Deze nieuwere tijd is vertegenwoordigd met werk van Sanne Sannes, Johan van der Keuken en de pas overleden Wally Elenbaas, tot aan recente landschappen en portretten uit de foto-opdrachten Document Nederland

In de binnentoren wordt de tentoonstelling geïntroduceerd met grootformaat werken (1960-1990).
Tegelijk met deze tentoonstelling, waarin de West-Europese kunst centraal staat, wordt een selectie van Japanse prenten en geïllustreerde boeken tentoon gesteld, die in dezelfde periode werden verworven.

Ter gelegenheid van het afscheid van Ronald de Leeuw is in het Rijksmuseum Amsterdam eveneens een bijzondere tentoonstelling van aanwinsten te zien die zijn verworven tussen 1996 en 2008. Verspreid door de zalen geven 40 kunstwerken, schilderijen, sculptuur, zilver en Aziatische kunst een beeld van 12 jaar verzamelbeleid. Philipsvleugel Rijksmuseum, 12 juni-31 augustus.

Rijksmuseum Maastricht is een unieke alliantie in de museumwereld en heeft tot doel Vroeg–Italiaanse schilderkunst (1300 –1600) en Zuid-Nederlandse schilder– en beeldhouwkunst uit de late middeleeuwen en Renaissance een eigen podium te bieden dat zich richt op onderzoek, publicatie én tentoonstellingen. Het Rijksmuseum Amsterdam participeert op basis van z'n prestigieuze collectie, het Bonnefantenmuseum op basis van zijn specifieke deelcollecties en bijbehorende expertise. Het centrale thema van Rijksmuseum Maastricht is de aandacht voor atelierpraktijk.

http://www.bonnefanten.nl/content/content.php?main=5&page_id=420


 

 WEBDESIGN Auslooddesign