Het geabstraheerde stilleven bood de schilder bovendien de gelegenheid om zich meer exclusief met het schilderij zelf bezig te houden. Problemen als compositie, ritme, verfbehandeling komen op een vrijere en meer autonome wijze aan bod.
Anderzijds voorkomt een volgehouden aandachtige waarneming, dat een rigide systeem van abstraheren zou leiden tot esthetiserende en al te decoratieve schilderijen.
Dit spanningsveld tussen figuratie en abstractie is tot op vandaag een van de belangrijkste drijfveren in zijn werk.


 
 
 WEBDESIGN david.ausloos@pandora.be