Boominwaarts

Een landschap?is niet meer de natuur, het is iets wat er vreemd aan is. Het is niet iets wat er helem
aal vreemd aan is.
Het is een andere natuur, getransfigureerd, van gedaante veranderend - en dus opnieuw in beweging.
De boom groeit Boominwaarts met de woorden van de Mexicaanse dichter Octavio Paz.


 
 
 WEBDESIGN david.ausloos@pandora.be