Ook Bruno Van Dijck laat de boom binnenwaarts groeien. Het warrige van wortels, van takken, van gebladerte, van secundaire constructies als vogelnesten, heggen, plaggen,?ent hij op de gerichte wirwar van ons zenuwstelsel.?

Wanneer het contact tot stand komt, spreekt de boom. Hij spreekt niet tot degene die de boom niet verinnerlijkt heeft.
Hij spreekt niet tot degene die de boom als een buitenstaander ziet, herkenbaar in zijn anecdotische gestalte.
Hij spreekt ingehouden, met veel stiltes, in gedempte tonen en met schaarse tinten, zonder stemverheffing of paletuitspattingen. 
 
 WEBDESIGN david.ausloos@pandora.be