V O R I G E   E X P O S I T I E S

[un]structured

Living the landscape

Op een overwoekerd pad

Schorren Schorsen Schemeringen

De droefheid zal blijven duren

Opstaand hout

Over land en water

Biënale

De opwarming

On the spot

Sea Fever MEI 2017

Sea Fever

Verwand

Getijden

Zeedrift

De vage grens

Crossing the field

Rondom

Veldwerk

Resonanties

Purgatorio

Topografische praktijk

Boomwinwaarts

Genius Loci

La part des Anges

Vier voor de zomer

Voices across the plain

Boomwinwaarts

Kunst op Papier

Escape

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 WEBDESIGN Auslooddesign